Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd. - Solar Panel, Solar System
Bởi {0}
logo
Hefei Pinergy Solar Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Năng lượng mặt trời Bảng Điều Khiển, Năng Lượng Mặt Trời Hệ Thống, Pin, Năng Lượng Mặt Trời Biến Tần, Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời Di Động
Thứ tự xếp hạng3 giao hàng đúng hạn trong Gắn Hệ ThốngAnnual export US $75,000,000Testing instruments (1)Years in industry(5)Cooperated suppliers (64)